fototapeta
tvojefototapeta.cz - Change photo into a decoration
Váš košík: 0
Oblíbené: 0

Reklamační řád

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může vadné,nekompletní,poškozené zboží reklamovat,

1) e-mailem na servis@tvojefototapeta.cz

2) telefonicky na 603934142

Adresa pro zaslání reklamace: FOPS CZECH s.r.o.  P.O.BOX 123  Český Těšín  737 01 

Reklamační formulář - zde

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

 

 

TVOJEFOTOTAPETA.CZ nezodpovídá za nepatrné odchylky dodaného zboží od zboží objednaného - drobné rozdíly v barvě zboží mohou být způsobeny nastavením barev na Vašem monitoru.

Odpovědnost TVOJEFOTOTAPETA.CZ se vztahuje pouze a výhradně na dobu průměrné životnosti zboží, vyrobeného technologií digitálního tisku.

TVOJEFOTOTAPETA.CZ si vymiňuje, že dodané zboží nemusí být zcela voděodolné.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

-poškozením zboží při přepravě (nejlépe je zboží nepřebírat,jako prodejce vyřešíme poškození zásilky),jestliže jako adresát jste zásilku převzali,kontaktujte nás prosím,případně je možné postupovat dle instrukcí přepravce a dodáme Vám zboží nové.

-nesprávným zacházením s výrobkem nebo nesprávnou instalací nejsou důvodem k reklamaci,komplet fototapety a její správnost zkontrolujte před nalepením na zeď,reklamaci učiněnou v pozdějších stupních zpracování nelze uznat.

-se zbožím bylo zacházeno v nesouladu s návodem k použití.